ขออนุมัติเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา

Imprimer
2007-05-24 17:11:03

ขออนุมัติเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา (กลับเยี่ยมบ้าน/ทัศนศึกษา)

PDF - 27.3 ko
PDF - 100.9 ko
ในกรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวที่สำนักงาน กพ.