ที่ตั้งและการมา-เวลาทำการ และวันหยุด

Imprimer
2006-01-10 12:11:07

english Français

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เปิดทำการตามวันและเวลาต่อไปนี้

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เช้า 9.30 น. ถึง 12.30 น. บ่าย 14.30 น. ถึง 17.30 น.

*****************************************************

ที่ตั้ง Office of Educational Affairs

Ambassade Royale de Thaïlande

8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

คุณสามารถติดต่อ สนร.ได้หลายทางดังนี้

รถไฟใต้ดิน (métro) สาย 6 และ 9 สถานี Trocadéro ทางออก Avenue Georges Mandel

รถประจำทาง สาย 22, 30, 32 และ 63 ป้าย Trocadéro หรือ Trocadéro Georges Mandel

****************************************************

โทรสาร 01 56 26 07 36 จากต่างประเทศใช้ : +33 1 56 26 07 36

เว็ปไซต์ http://oeaparis.free.fr

อีเมล์ oeaparis@orange-business.fr

หมายเลขโทรศัพท์ หากโทรจากต่างประเทศ กด 00 33(0)ตามด้วยหมายเลข

*********************************

ติดต่อ อทศ. ณ กรุงปารีส : นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์

หมายเลข 01 56 26 04 49 และ 01 56 26 09 82

ติดต่อ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ดูแล นทร ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์

นางนรีนุช สมาติ (อาเอี๊ยด) หมายเลข 01 56 26 10 42
นางบุษยา เวิน (พี่เหน่ง) หมายเลข 01 56 26 10 44
นางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร (พี่น้อยหน่า) หมายเลข 01 56 26 10 45

************************************************

วันหยุดราชการประจำปี 2560 / ค.ศ. 2017 - สนร ปารีส

มกราคม 1.วันขึ้นปีใหม่ - วันจันทร์ที่ 2 มกราคม และอังคารที่ 3 มกราคม
กุมภาพันธ์ 1.วันมาฆะบูชา - วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
เมษายน

1. วันจักรี - วันพฤหัสที่ 6 เมษายน
2. วันสงกรานต์ - วันศุกร์ที่ 14 เมษายน
3. Lundi Pâques* - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน

พฤษภาคม

1. วันแรงงาน* – วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม
2. วันสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 2* ค.ศ. 1945 - วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม
3. Jeudi de l’Ascention* - วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม

มิถุนายน

1. Lundi de Pentecôte* - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน

กรกฎาคม

1. วันชาติฝรั่งเศส* - วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม

สิงหาคม

1. Assomption* - วันอังคารที่ 15 สิงหาคม

ตุลาคม 1. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม
2. วันปิยะมหาราช - วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม

พฤศจิกายน

1. La Toussaint* - วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน

ธันวาคม

1. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม
2. วันรัฐธรรมนูญ - วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม
3. วันคริสต์มาส* - วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม

* วันหยุดราชการฝรั่งเศส

 

******************************

 

Contact Us

Office Hours : Monday – Friday from 9.30 - 12.30 hrs. and 14.30 - 17.30 hrs.

Address Office of Educational Affairs

Royal Thai Embassy

8 rue GREUZE

75116 PARIS

**********************************************

Access

Subway : Line 6 and 9 : Station Trocadéro : Exit Avenue Georges Mandel

Bus Number 22, 30, 32 and 63 : Bus stop Trocadéro or Trocadéro Georges Mandel

****************************************************

Telephone number / from international press 00 33 (0)

Fax number 00 33 (0) 1 56 26 07 36

Website : http://oeaparis.free.fr

E-mail : oeaparis@orange-business.fr

Contact Minister (counsellor) Education : Mrs. Ruchirat Chanachaiwibunwat

N° tel 01 56 26 04 49 / 01 56 26 09 82

Contact Officer (Take care of Thai scholarship in France an Switzerland)

Mrs. Nareenush SMATI N° tel : 01 56 26 10 42
Mrs. Busaya HUYNH N° tel : 01 56 26 10 44
Mrs. Nawaphan THATPHET N° tel : 01 56 26 10 45

*************************************************

OFFICE HOLIDAYS IN 2017- OEAPARIS

January 1. New Year’s day - Monday 2 and Tuesday 3 january
February 1. Substitution to Makha Bucha Day - Monday 13 february
April

1. Chakri Memorial Day - Thursday 6 april
2. Songkran Festival Day - Friday 14 april
3. Lundi Pâques* - Monday 17 april

May

1. Fete du Travail * – Monday 1 may
2. 8 mai 1945 2* - Monday 8 may
3. Jeudi de l’Ascention* - Thursday 25 may

June

1. Lundi de Pentecôte* - Monday 5 june

July

1. Fete Nationale* - Friday 14 July
2. H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday - Friday 28 July

August

1. Assomption* - Tuesday 15 august

October 1. King Bhumipol Adulyadej Memorial day - Friday 13 october
2. King Chulalongkorn Memorial Day - Monday 23 october

November

1. La Toussaint* - Wednesday 1 november

December

1. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day - Tuesday 5 december
2. Substitution to Constitution Day - Monday 11 december
3. Noel* - Monday 25 december

* Public Holiday in Franc

 

Heures d’ouverture

Lundi- Vendredi. La matinée du 9h30 au 12h30 et l’après midi du 14h30 au 17h30

Adresse Postale Bureau du Conseiller de l’Education

Ambassade Royale de Thaïlande

8 rue GREUZE 75116 PARIS France

*********************************************

Accès

Métro ligne 6 ou 9 : Station Trocadéro : Sortie Avenue Georges Mandel

Bus N° 22, 30, 32 et 63 : arrêt Trocadéro ou Trocadéro Georges Mandel

*********************************************

Numéro de Téléphone- depuis l’international 00 33 (0) suit le n° de destinataire

Numéro de fax 01 56 26 07 36 / depuis international : 00 33 (0)1 56 26 07 36

E-Mail : oeaparis@orange.fr

Site Web : http://oeaparis.free.fr

Contact Ministre (Conseiller) Education – Mme. Ruchirat Chanachaiwibunwat

N° tél 01 56 26 04 49 / 01 56 26 09 82

Contact chargée de Mission, suivi des études de boursiers en France et Suisse

Mme. Nareenush SMATI N° tel : 01 56 26 10 42
Mme. Busaya HUYNH N° tel : 01 56 26 10 44
Mme. Nawaphan THATPHET N° tel : 01 56 26 10 45

***********************************************

Les jours fériés 2017 - OEAPARIS

Janvier 1. Joue de l’an - Lundi 2 et Mardi 3 janvier
Février 1. Makha Bucha - Lundi 13 février
Avril

1. Chakri Memorial Day- Jeudi 6 avril
2. Songkran - Vendredi 14 avril
3. Lundi Pâques* - Lundi 17 avril

Mai

1. Fête du Travail * – Lundi 1 mai
2. 8 mai 1945 * - Lundi 8 mai
3. Jeudi de l’Ascention* - Jeudi 25 mai

Juin

1. Lundi de Pentecôte* - Lundi 5 juin

Juillet

1. Fête Nationale* - Vendredi 14 Juillet
2. H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday - Friday 28 July

Aout

1. Assomption* - Mardi 15 aout

Octobre 1. King Bhumipol Adulyadej Memorial day - Friday 13 october
2. King Chulalongkorn Memorial Day - Lundi 23 octobre

Novembre

1. La Toussaint* - Mercredi 1 novembre

Decembre

1. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day - Mardi 5 decembre
2. Substitution to Constitution Day - Lundi 11 decembre
3. Noel* - Lundi 25 decembre

* Les jours fériés Français

 

**************************************