ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนร. ฝรั่งเศส

Imprimer
2006-01-10 11:58:10

ข้าราชการ

(JPG)
 • อัครราชทูต (ที่ปรึกษา) ฝ่ายการศึกษา
 • Minister Counsellor (Education)
 • นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์
 • Mrs. Ruchirat CHANACHAIWIBUNWAT
 • Email  : oeaparis@orange-business.fr

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สนร. ฝรั่งเศส

 • เจ้าหน้าที่การศึกษาอาวุโส
 • Education Senior Officer
 • นางนรีนุช สมาติ
 • Mrs. Nareenush SMATI
 • Email  : oeaparis@orange-business.fr

 • เจ้าหน้าที่การศึกษา
 • Education Officer
 • นางบุษยา เวิน
 • Mrs. Busaya HUYNH
 • Email  : oeaparis@orange-business.fr

 • เจ้าหน้าที่การศึกษา
 • Education Officer
 • นางนวพรรณ ธาตุเพ็ชร
 • Mrs. Nawaphan THATPHET
 • Email  : oeaparis@orange-business.fr